Υπηρεσίες - Standoor
Mελέτη , συναρμολόγηση, εγκατάσταση & επισκευή
Οι υπηρεσίες μας
Μελέτη & προδιαγραφή

Τα περισσότερα από τα προϊόντα μας απαιτούν, πριν την εγκατάστασή τους, μελέτη για την επιλογή του καταλληλότερου τύπου, διάστασης, σημείου τοποθέτησης, καθώς και κατάλληλη υποδομή στήριξης, καλωδιώσεων κλπ.

Για μεγάλα έργα απαιτούνται πλήρεις τεχνικές μελέτες που αφορούν την εφαρμογή των προϊόντων μας π.χ. πορτών πυρασφαλείας και εξόδων διαφυγής σε πυροδιαμερίσματα,βιομηχανικών πορτών και ραμπών φορτοεκφόρτωσης σε χώρους διανομής κ.ά.

Η Standoor Hellas, με συνέπεια και αμεσότητα, παρέχει πληροφορίες και σχέδια σχεδόν σε κάθε τεχνική εταιρεία, αρχιτεκτονικό και μελετητικό γραφείο της χώρας.

Συναρμολόγηση & Παραγωγή

Για την επίτευξη ταχύτερου χρόνου παράδοσης καθώς και για τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων μας, τα περισσότερα από αυτά εισάγονται από τα εργοστάσια κατασκευής του εξωτερικού σε εξαρτήματα και συναρμολογούνται στις κατάλληλα εξοπλισμένες εγκαταστάσεις μας.

Για ειδικές απαιτήσεις, κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις μας προϊόντα κατά παραγγελία.

Eγκατάσταση

Για την εγκατάσταση των προϊόντων μας χρησιμοποιούμε αποκλειστικά το μόνιμο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας, που διαθέτει την εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε να φέρει εις πέρας κάθε είδους έργο.

Εφαρμόζουμε τις πιο σύγχρονες μεθόδους εγκατάστασης για γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Συντήρηση & Επισκευή

Ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας μας είναι η οργανωμένη και αξιόπιστη παροχή service με ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής, μεγάλο stock ανταλλακτικών σε βάθος χρόνου, άμεση ανταπόκριση και με 40ετή κ' πλέον εμπειρία και τεχνογνωσία του αντικειμένου.