Οι Εγκαταστάσεις μας - Standoor
Χώροι γραφείων, έκθεσης, παραγωγής και αποθήκευσης
Οι εγκαταστάσεις μας
2
ιδιόκτητοι χώροι.

Ο πρώτος χώρος, που είναι και η επίσημη έδρα της εταιρείας, βρίσκεται στη Νέα Κηφισιά (16° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας) και στεγάζει κεντρικά γραφεία και εκθεσιακό χώρο.

Ο δεύτερος χώρος βρίσκεται στην Βιομηχανική Ζώνη Αχαρνών, μόλις 5χλμ. από την έδρα μας και στεγάζει αποθήκες, χώρους παραγωγής & μοντάζ, καθώς και χώρους γραφείων. Είναι εξοπλισμένος με υπερσύγχρονα εργαλεία και μηχανήματα όπως περονοφόρα οχήματα, πνευματικά εργαλεία με δίκτυο παροχής αέρα, γραμμή μοντάζ αρθρωτών πορτών οροφής, γερανογέφυρες, φούρνο βαφής, μηχανήματα κάθετης και οριζόντιας κοπής, εξοπλισμό οξυγονοκόλλησης, ειδικό πάγκο ευθυγράμμισης&συγκόλλησης μεταλλικών κατασκευών κ.ά.