Τα νέα της εταιρείας μας

ΣYNΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ LIDL

 

Η Standoor Hellas θα αναλάβει και για το 2013, την προμήθεια και εγκατάσταση πορτών και ειδικών αντιστάσεων θέρμανσης δαπέδου σε νέους ψυκτικούς θαλάμους που θα κατασκευαστούν σε καταστήματα LIDL στην Ελλάδα και την Κύπρο.