ΕΝΑΕΡΙΑ ΑΥΛΟΘΥΡΑ - Standoor
Τα νέα της εταιρείας μας

ΕΝΑΕΡΙΑ ΑΥΛΟΘΥΡΑ

Κατασκευή και τοποθέτηση αυτόματης εναέριας αυλόθυρας (χωρίς οδηγό δαπέδου), μήκους 14μ, στις εγκαταστάσεις της johnson & johnson hellas.